BylinKE

Herbár
Mapa
Zdravie
Recepty
Fórum
Obchod

Rumanček kamilkový

v lekárstve
Podbeľový čaj na kašeľ

Podbeľový čaj na kašeľ

Rodové meno "Tussilago" je odvodené z latinského "tussis agere" čo znamená "odstrániť kašel". Vystihuje to dokonale načo je táto bylinka stvorená. Doporučoval ho už Plinius pri chorobách priedušiek a asmatických záchvatoch. Podbeľový čaj je na kašeľ vhodný aj v kombinácií s Materinou dúškou ...

Informácie na portáli bylinke.sk sú publikované v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť a spravidla tak, ako ich publikovali jednotliví autori. Vydavateľ nemôže zaručiť absolútnu úplnosť, aktuálnosť, správnosť či pravdivosť publikovaných informácií, hoci vždy bude prihliadať k vysokej obsahovej kvalite. Použitie informácií z portálu bylinke.sk je na vlastnú zodpovednosť. Vydavateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo inú ujmu, ktorá by užívateľovi uvedených stránok mohla vzniknúť v dôsledku použitia publikovaných informácií. Vydavateľ ďalej nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré vedú zo servera bylinke.sk odkazy.