BylinKE

Herbár
Mapa
Zdravie
Recepty
Fórum
Obchod
Leuzea šuštivá
Vyskytuje sa v mesiacoch:
JAN
FEB
MAR
APR
MÁJ
JÚN
JÚL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Leuzea šuštivá

Leuzea rhapontica L.